سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

انتقام سختی خواهیم گرفت. 

 

تصویر با کیفیت اصلی

دریافت