کات استند شهدای دفاع مقدس

برای استفاده در نمایشگاه ها و همایش ها و یادواره های شهدا

 

شهید محمدابراهیم همت

دانلود

 

شهید عباس کریمی

دانلود

 

شهید مهدی باکری

دانلود

 

شهید علی تجلایی

دانلود