در فتنه ها گوشتان به دهان رهبری باشد.

علامه حسن زاده آملی

لینک دانلود : 

دریافت